Torr Björkved Säljes

Skicka sms 07380274091, meddela när du vill komma. Ring inte

Bullrande verksamhet pågår vi hör inte telefon!
 
Hämta själv  Lasthjälp ingår.       

Vedsäcken rymmer mer än 1,15 m3, du betalar för 1 m3. Extra prima, förstklassig BrasVed,

 

 Du som är mycket miljömedveten, kan även köpa BrasVed av oss, med gott samvete.

Våra krav på massaveden  som  används i produktionen är mycket höga. 

Vi hanterar endast färska, levande förstklasssiga träd. 

Stock med röta sorteras bort.

 Rödkärna kan förekomma inget fel.

Vår BrasVed klyvs direkt i en luftig engångs nätsäck  på pall, för effektiv torkning och hantering.

 All ved kommer från egen skog, kort väg till klyven, liten miljöpåverkan.

 Färdig BrasVed har en fukthalt på ca 20%. Kommer du sent på hösten kan fukthalten vara något högre.

 Efter någon dag i rumsvärme sjunker fukthalten.

Lagrar du BrasVeden i kallföråd, skall du alltid ta in minst 2 dagsförbrukningar.

 När du tar in kall ved bildas det kondens på BrasVeden. Eldar du den direkt susar BrasVeden när den brinner. Detta är inte ett fel.

Vår vedsäck rymmer ca: 1 m3, Extra prima och förstklassig BrasVed, torr, vit och fin, stjälpt mått, klar att börja eldas.

 

   Priser Lager  

 Hjärtligt Välkomna!

Hemsidan uppdaterad 2019-08-15