Du som köpt ved av oss i flera år och vill köpa ved 2019 gör beställning senast 2019-01-31

Fyll i blanketten nedan noggrant, OBS! privat mobil. EJ! jobbtelefon. Vi bekräftar beställningen. Hemtransport 6-10 KBm levereras löst, vi skär upp säckarna här. Vll du ha säckarna max 4-5. Priser är klar senast 2019-01-27.