Det finns 2:a sortering som regel torrträd PRIS 450 kr/ Kbm

09.08.2018 10:19

Endast hårda trädslag t.ex Bok och körsbär kan finnas björk.