Skitsnack! bedöm själv  

Ekved då ser vi rött. Garvsyra. Fräter på kamin och skortsten.

Detta vackra trädslag är inte till för att elda. Används med fördel till snickerier.

Ekstocken skall ligga ute i regn och rusk i minst 3 år, då hinner ytterveden ruttna.

Bok har högre energivärde

 

Fuktmätare

ALL BrasVed torkar vi i sin nätsäck på pall. Vi vill vara en seriös vedförsäljare och ha kontroll över torkprossessen.

Till min hjälp har jag en fuktmätare.Vi har krav att vår ved skall vara torr vit och fin.  

 Vi har många kunder som återkommer år från år. 

                   Torka Ved i hög på mark   =  Möglig  och sur ved.                   

Visst får man fram billig ved, men till mycket låg kvalite.

hagastugansved.se torkar all BrasVed i nätsäck på pall.

Veden är vinterhuggen, Dec - feb.  När April infinner sig är all BrasVed färdigklyvd. 

Vid Midsommartid ställs all BrasVed in i en luftig lagerhall, för eftertork och skydd mot regn.

Miljön viktig för oss

Våra små Maskiner, körs på miljömässigt bästa drivmedel, vilket ger mycket låg miljöpåverkan.

 

Vår ambition är att, du som är mycket miljömedveten, också skall köpa ved av oss.  Dessutom med mycket gott samvete

 

Våra krav på grundmaterialet

Våra krav på massaveden  som  används i produktionen är myckat höga. 

Vi hanterar endast färska, levande träd. Stock med röta sorteras bort. blir 2:a sortering.

Vår BrasVed klyves direkt i en luftig nätsäck på pall, för effektiv torkning och hantering.

 Färdig BrasVed har en fukthalt ca 15 - 20%.  Kommer du sent på Hösten kan fukthalten vara 21-23%.

Någon dag i rumsvärme skjunker fukthalten.

Vedsäcken rymmer mer än 1,15 m3, du betalar för 1 m3. Extra prima och förstklassig BrasVed,

torr, vit och fin, stjälpt mått, klar att börja eldas.