Information

Varför travar vi inget. Korta svaret: Rätt meningslöst. Du får inte mer Ved per krona. Veden går ju dessutom ändå upp i rök.

Långt svaret: Ett räknexmpel 1m3 stjälpt björkved kostar tex 550 kr. En mtravad, kostar ca: 1300 kr motsvarar ca 1,8 m3 stjälpt, omräknat pris till stjälp blir det 722 kr/m3. Det kostar 172 kr att stå och trava. Det är billagare att köpa ved i stjäpt mått i kubiksäck. En dyr och helt onödig hantering.

Köper du löst mått, vet du inte om du får den mängd du beställt. Köp BrasVed i 1 Kb nätsäck.

Jag vill vara en seriös vedhandlare, därför vill vi kunna kontrollera torkproseccen. Härför har jag en fuktmätare.